Hiện nay, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

–  Xây dựng thương hiệu sản phẩm

–  Xây dựng và thực hiện các chương trình marketing (media, PR, trade, digital)

–  Nghiên cứu thị trường

–  Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng

– Ra mắt và quảng bá sản phẩm mới

–  Các dịch vụ khác theo yêu cầu

Liên hệ: Ms Nga (utn@polvita.com.vn)

Các tin liên quan