Marketing

Hiện nay, chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

  • Xây dựng thương hiệu sản phẩm
  • Xây dựng và thực hiện các chương trình marketing (media, PR, trade, digital)
  • Nghiên cứu thị trường
  • Nghiên cứu hành vi người tiêu dùng
  • Ra mắt và quảng bá sản phẩm mới
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu

Liên hệ: Mr. Thái (thai.nq@polvita.vn)

Hệ thống phân phối