Phân phối

Hệ thống phân phối của Polvita bao phủ phần lớn các nhà thuốc bán lẻ ở 64 tỉnh, thành phổ tại Việt Nam và chúng tôi cung cấp các dịch vụ:

  • Thiết lập hệ thống kênh phân phối
  • Lấy đơn hàng, quản lý hệ thống khách hàng
  • Các dịch vụ khác theo yêu cầu

Liên hệ: Mr. Thanh (thanh.ph@polvita.vn)

Hệ thống phân phối