Chúng tôi hiện đang cung cấp các dịch vụ:

–  Cho thuê kho đạt chuẩn GSP

–  Vận tải, phân phối giao hàng với tiêu chuẩn GDP

–  Nhập khẩu ủy thác thực phẩm chức năng

–  Đóng gói và tem nhãn hàng hóa

–  Tiếp nhận và xử lý các đơn hàng

–  Các dịch vụ khác theo yêu cầu

Liên hệ: Mr. Hải (thh@polvita.com.vn)

htpp

Các tin liên quan