KIDNEY SUPPORT HERBAL BLEND

– Giúp bổ sung kali
– Hỗ trợ chức năng của thận