Gutozol Complex

Hỗ trợ giảm đau do viêm khớp, đặc biệt các trường hợp bị gout.