• Thích ứng nhanh, tư duy hệ thống
  • Sáng tạo, đột phá trong kinh doanh
  • Hãy tạo sự khác biệt và hãy suy nghĩ khác mọi người
  • Tự tin và kiên cường theo đuổi các mục tiêu
  • Tôn trọng mọi đối tác
  • Đoàn kết để tạo ra sức mạnh
  • Thị trường không bao giờ bị bão hòa với một sản phẩm tốt, nhưng nó sẽ bị bão hòa rất nhanh với một sản phẩm tồi
  • Hãy tìm kiếm niềm đam mê đích thực của bạn. Hãy làm điều bạn yêu thích.
  • Hãy suy tính không chỉ cho ngày mai, mà còn cho tương lai
  • Thành công sẽ tạo ra thành công, vì thế hãy khát khao thành công